Tuesday, August 24, 2010

Hapuskan Keraguanmu

Berkenaan entri saya sebelum ini iaitu Hukum ASB, ASN yang saya publish beberapa hari yang lepas, ramai yang memberi respon dan tidak kurang juga menyuarakan pendapat masing-masing secara verbal kepada saya. Perlu diingatkan, saya bukanlah mereka yang belajar ilmu syariah Islamiah secara mendalam seperti mereka yang sedang belajar bidang terbabit di IPT mahupun ustaz-ustaz dan pegawai syariah. Saya hanya mengumpulkan maklumat mengenai sesuatu perkara dan berusaha untuk tidak berat sebelah. Maklumat yang dinyatakan masih boleh dibincangkan selagi mana fakta dan ilmu yang dinyatakan tidak bertentangan dengan lingkungan syarak. Dalam agama Islam sendiri, ada fatwa atau hukum yang disepakati dan ada yang tidak disepakati oleh para ulamak. Justeru, kita sebagai umat Islam perlu menggunakan nikmat akal yang dikurniakan Allah di samping memperdalamkan ilmu agar kita tidak goyah dalam menegakkan syiar Islam di muka bumi Allah ini.

Di sini saya nyatakan petikan yang saya peroleh dari laman web Ustaz Zaharuddin mengenai sumber dan pendapat majlis fatwa negeri dan para ulamak mengenai isu ini:

Pandangan Yang Mengharuskan

Antara yang mengharuskan adalah Majlis Fatwa Perak, Majlis Fatwa Sarawak dan beberapa tokoh akademik.

Teks keputusan fatwa Perak berbunyi:-

Untuk makluman tuan mesyuarat jawatankuaa syariah perak yang berlangsung pada 1 Ogos 1992, membuat keputusan berdasarkan pendapat terbanyak serta dengan alasan-alasan syarak yang dikemukakan adalah seperti berikut :

"Bermuamalah dengan skim ASN dan ASB adalah harus dan segala keuntungannya berupa dividen atau bonus hukumnya HALAL".

Antara alasan-alasan yang dikemukakan ialah :

1. Penglibatan umat Islam dengan skim ASN dan ASB yang ditaja oleh kerajaan begi membiak, mengembang dan meningkat ekonomi orang Islam di Negara ini yang bermuamalah atas jalan ‘Qirad. Apabila didapati pelaburannya kepada yang halal lebih banyak daripada yang haram hukumnya adalah HARUS sepertimana nas yang terdapat didalam kitab.

a- Ihya Ulumiddin

b- Al-Fawaid al-Janiah Fi Al-Ashbah Wa An-Nazair ‘Ala Mazhab As-Syafie

2. Kedudukan ekonomi anak bumi khasnya umat Islam di negara ini dalam keadaan tenat dan sampai ke tahap darurat. Darurat yang dimaksudkan itu ialah dilihat dari aspek. ekonomi umat secara berkelompok bukan dari sudut individu.

Teks fatwa Negeri Sarawak pula berbunyi:-

Ahli mesyuarat bersependapat bahawa bermuamalah dengan skim ASN adalah harus dan hasil yang diperolehi daripadanya (dividen atau bonus) adalah halal. Amanah Bumiputra ASB pelaksanaannya sama seperti ASN yang dahulu (sebelum diurusniaga di dalam Bursa Saham Kuala Lumpur (BSKL) bahkan ia adalah kesinambungan kepada ASN bermuamalah atau melabur saham kepada ASB adalah juga harus dan hasil keuntungan daripadanya adalah halal. Tidak harus bagi seseorang itu meminjam wang secara berfaedah yang bertujuan untuk membolehnya membeli saham (ASB & ASN)

Fatwa Yang Mengharamkan

Antara fatwa yang mengharamkan adalah Majlis Fatwa Selangor. Teks mereka adalah seperti berikut:-

1. Ahli Jawatankuasa Perunding Hukum Syara' (Fatwa) telah membincangkan perkara di atas dengan penuh teliti dan panjang lebar dan mengambil keputusan seperti berikut :

1.1. Zakat Daripada Wang Bonus Dan Dividen ASB
Keputusannya :
" Wang bonus dan dividen yang diterima daripada hasil pelaburan ASB adalah tidak diwajibkan zakat kerana pelaburan bercanggah dengan hukum syara' "

1.2. Bolehkah wang digunakan pergi menunaikan Haji ke Tanah Suci Mekah
Keputusannya


" Ahli Jawatankuasa yang hadir bersetuju memberi pandangan bahawa oleh kerana pelaburan ASB pada masa ini, terdapat pelaburan di tempat-tempat yang bercanggah dengan hukum syara', maka ia tidak diharuskan sehingga pihak ASB membersihkan dan tempat-tempat tersebut.Ahli Jawatankuasa Perundingan Hukum Syara'(Fatwa) yang hadir bersetuju memberi pandangan bahawa. oleh kerana pelaburan ASB pada masa ini terdapat pelaburan di tempat-tempat yang bercanggah dengan hukum syara'. maka ia tidak diharuskan sehingga pihak ASB membersihkan dari tempat-tempat tersebut.

Sebab pengharaman:


1) Aqad Pelaburannya Tidak Jelas
2) Jaminan modal atau ‘capital' juga menyebabkan aqad pelaburannya bermasalah dari sudut Shariah.
3) Dana terkumpul dilabur secara bercampur di dalam industri halal dan haram.

Pelaburannya bercampur dengan yang haram lebih daripada 30 peratus. ASB juga TIDAK PERNAH DIBINCANGKAN OLEH Majlis Penasihat Shariah Suruhanjaya Sekuriti DAN OLEH KERANA ITU, ia tidak termasuk di dalam senarai kaunter yang jelas statusnya.

Ia bermasalah dari sudut Shariah kerana menurut statistic tahun 2005, dana ASB telah dilaburkan di beberapa tempat yang haram seperti :-

1- Sebanyak 37.30 % ke sebuah bank konvensional terbesar.

2- Commerce Asset Holdings Berhad (Konvensional) - 1.11 %

3- British American Tobacco berhad 1.07 %

Majlis Shariah Suruhanjaya Sekuriti Malaysia yang bertanggung jawab dalam mengenalpasti dan meletakkan fatwa berwibawa untuk menentukan sesebuah kaunter atau dana pelaburan itu halal disertai oleh umat Islam atau tidak, pernah meletakkan kadar 33 peratus industri haram sebagai had larangan melabur dalam syarikat atau pengurus dan bercampur halal haram.

Sumber: http://www.zaharuddin.net/

Oleh yang demikian, saya berharap para pembaca dapat menilai dengan yakin akan hukum melabur dalam ASB dan ASN ini. Jawatankuasa Fatwa Majlis Kebangsaan mengharuskan melabur di ASB dan ASN manakala Majlis Syariah Suruhanjaya Sekuriti Malaysia menetapkan bahwa skim ini tidak patuh syariah. Terpulang kepada anda untuk meyakini salah satu daripada ini.

p/s: Akaun Pelaburan-i Al-Awfar Bank Islam dan Takaful Insurans merupakan dua skim pelaburan yang boleh dicuba kerana sumber dan pelaksanaannya diketahui halal kerana membawa konsep Al-Mudharabah.

No comments:

Post a Comment

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...